Wie1
in  

Ons gedachtengoed over transitie van steden en onze methodische aanpak zijn en worden toegepast in projecten in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Nijmegen. Wat ons enthousiast maakt is dat onze ideeën ook internationaal zijn en worden toegepast in Londen, Manilla en Bangladesh.

 

 

Klik op de afbeeldingen voor extra projectinformatie.

 

 

 

zoetermeertrack.pdf
medcaretrack.pdf
amsterdamtrack.pdf
rdmtrack.pdf

                                                                                

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                

                                                      

                                                          Mail:  info@iurban.nl

                                                      
                                                          Tel:  +31(0)6 50736360

                                                                  +31(0)6 27060444

 

 

 

 

 

top
top
top
Wie1
Wie1
Track1
Track1
Track1
Contact1
Contact1
Contact1
Contact1

 

8 februari 2016

iUrban neemt deel aan conferentie Hogeschool Rotterdam

 

26 januari 2016

De website van iUrban is in gebruik en is ontworpen door Marcel Dekker van Elementaal.

 

 

 

 

iUrban is opgericht door gepassioneerde professionals die gezamenlijk en vanuit verschillende disciplines werken aan transitiepaden. Onze werkzaamheden omvatten visievorming, strategische advisering, onderzoek, transitiemanagement, proces-, programma- en projectmanagement.

 

iUrban is een platform voor stedelijke transitie en innovatie met als doelstelling organisaties te begeleiden en te versnellen met de opzet nieuwe strategieën. Hierbij maken wij gebruik van een door ons ontwikkeld en beproefd werkmodel, waarbij de dominante problemen met alle betrokkenen in kaart worden gebracht en gestructureerd, om zodoende effectieve programma’s te ontwikkelen en te implementeren die echt impact hebben op het verbeteren van de leefbaarheid van de stad: sociaal, maatschappelijk, economisch.

 

Wij helpen, ondersteunen en begeleiden stedelijke partners: overheden, onderwijsinstellingen, investeerders, ondernemers. Door visies in te brengen, door focus te brengen, door businesscases op te stellen, door transitiepaden aan te geven naar een oplossing, door projecten te initiëren en vooral door kennis te delen. Wij leveren kennis en menskracht, en voegen er bevlogenheid en betrokkenheid aan toe.

 

iUrban werkt samen met een netwerk aan specialisten, vanuit het bedrijfsleven, overheid, opleidings- en kennisinstituten, om zo state-of-the-art kennis te kunnen bieden.

Het inzetten van studenten en start-ups staat bij ons centraal; jonge mensen die worden begeleid in het doordenken, in het sparren, in het anders durven denken en vooral ook in het doen. Door het inzetten van studenten bieden wij tevens aantrekkelijke ervarings- en leerplekken.

 

iUrban gelooft in de kracht van een flexibele organisaties met een netwerk van individuen die elkaar begrijpen en daardoor snel kunnen schakelen.

 

 

 

De maatschappij verandert in een rap tempo. Gedreven door technologische ontwikkelingen, schaarste aan grondstoffen, klimaatveranderingen, individualisering en mondiale geopolitieke veranderingen, komen grote vraagstukken op ons af. We staan voor een groeiend aantal uitdagingen waar we nog geen direct antwoord op hebben. Een economische stagnatie van de afgelopen jaren heeft geleid tot een bijna record aantal mensen die wordt uitgesloten van een perspectiefvolle toekomst. Een tweedeling die naar inkomen en vermogen steeds grotere proporties aanneemt. Voor het eerst verwacht de huidige generatie van jonge mensen slechter af te zijn dan hun ouders en dat met een overschrijding van de biofysische en ecologische grenzen in hun achterhoofd.

 

Traditionele strategieën en benaderingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden leiden niet meer vanzelfsprekend tot oplossingen. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om een andere kijk op uitgangspunten, werkwijzen, methoden en systemen. Steden nemen daarbij een bijzondere positie in; daar liggen de kansen voor transities naar nieuwe economieën (circulair, gedeeld) en naar nieuwe businessmodellen, waarbij bedrijven een maatschappelijk en ecologisch rendement als vanzelfsprekend zien. Transities die gezamenlijk worden opgepakt door mensen werkzaam bij overheden, onderwijs en bedrijven, door individuen en organisaties die zoeken naar beweging, naar samenhang, mensen die de noodzaak inzien om te komen tot verandering en hier een bijdrage aan willen doen. iUrban heeft een sterk netwerk gebouwd van individuen en organisaties om deze noodzakelijke transities vorm te geven, dat is onze business.

Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
RETremise.pdf
leidentrack.pdf